Careers

Financial Manager

Company name:Guangzhou Shishang Industrial Co., Ltd.

Job category::Business parter center

Work Location :No. 16, Ruiyuan Road, Furong Avenue, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province

Financial Officer

Company name:Guangzhou Shishang Industrial Co., Ltd.

Job category::Business parter center

Work Location :No. 16, Ruiyuan Road, Furong Avenue, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province

Sales Manager

Company name:Guangzhou Shishang Industrial Co., Ltd.

Job category::Business parter center

Work Location :Work Location: No. 16, Ruiyuan Road, Furong Avenue, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province